Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Groeneveld Advocatuur B.V. (KvK 86856189) hierna ‘Groeneveld Advocatuur’ is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Opgericht naar Nederlands recht, met als doel beoefenen van de advocatuur. Op de dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing welke te downloaden zijn via deze link/pagina.

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die Groeneveld Advocatuur B.V.  uitvoert en/of namens Groeneveld Advocatuur worden uitgevoerd.

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Groeneveld Advocatuur B.V.. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groeneveld Advocatuur B.V..

Derdengelden

Groeneveld Advocatuur B.V. participeert niet in een Stichting Derdengelden, met instemming en goedkeuring van de Orde van Advocaten, welke daarvan op de hoogte is. Groeneveld Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur en is derhalve vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.