Groeneveld Advocatuur is gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht en Slachtofferrecht plus Personen- en Familierecht.

Als sociaal advocatenkantoor betekent dit dat wij onze dienstverlening tevens (kunnen) verrichten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Sociaal Zekerheidsrecht

Het Sociaal Zekerheidsrecht omvat onder andere de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Participatiewet (Pw) en Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz).

Personen- en Familierecht

Het Personen- en Familierecht omvat onder meer geschillen rondom gezag, omgang, hoofdverblijf, verhuizing, toestemming buitenlandse vakantie, ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing (UHP), internationale / buitenlandse huwelijken en echtscheidingen. NB: Er worden momenteel geen alimentatiezaken en echtscheidingsaanvragen voor in Nederland voltooide huwelijken aangenomen. Voor een aanvraag echtscheiding buitenlangs huwelijk kunt u wel bij ons terecht.

Slachtofferrecht

Het Slachtofferrecht is voor slachtoffers (en nabestaanden) van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Ongeacht inkomen of vermogen komt een slachtoffer of nabestaande in aanmerking voor (gratis) gesubsidieerde rechtsbijstand. Als gespecialiseerd advocaat slachtofferrecht is mr. N. Groeneveld aangesloten bij de Stichting Langzs (landelijk advocaten netwerk gewelds- en zeden slachtoffers).