Slachtofferrecht

  • Schadevergoeding
  • Spreekrecht

Advocaat slachtofferzaken strafzaak

Mr. N. (Nicolien) Groeneveld is een gespecialiseerd advocaat voor u als slachtoffer of nabestaande van mishandeling of ander geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf. Slachtoffers en nabestaanden van een gewelds- of zedenmisdrijf hebben namelijk rechten binnen de strafzaak van de verdachte. Zo heeft u recht op informatie en mag u gebruik maken van het spreekrecht. Ook kunt u een schadevergoeding vragen aan de strafrechter.

Advocaat slachtoffer mishandeling

Als slachtoffer van mishandeling of een andere vorm van geweld, heeft u recht op een advocaat. Rechtsbijstand is vrijwel altijd gratis.

U heeft het recht zich te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Tijdens de strafzaak mag u de zitting bijwonen en uw spreekrecht uitoefenen. Een ingediende schadevergoeding voor materiële en immateriële (smartengeld) schade wordt tijdens de strafzitting door de strafrechter besproken en hij/zij zal daar een uitspraak over doen gelijktijdig met de uitspraak tegen de verdachte.

Slachtofferadvocaat Groningen Friesland en Drenthe

Mr. N. Groeneveld treedt op als slachtofferadvocaat in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.

Stichting Langzs

Advocaat mr. N. (Nicolien) Groeneveld is als aspirant-lid aangesloten bij stichting Langzs: Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. Stichting Langzs richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht.