Personen- en Familierecht
Echtscheiding, omgangsregeling, boedelverdeling, alimentatie, OTS, gezag, hoofdverblijf.

Strafrecht verdachten
Als u verdacht wordt van een strafbaar feit heeft u recht op een advocaat ter verdediging. Het strafrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied, waarvoor u bij ons terecht kunt. Wij bieden bijstand tijdens het (politie)verhoor en voor en tijdens de zitting. 

Slachtofferzaken
Slachtoffer van geweld of een misdrijf? Dan kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding van materiële en immateriële schade en een beroep doen op uw spreekrecht. In de meeste gevallen is rechtsbijstand gratis, ongeacht uw inkomen en vermogen.

Bestuursrecht / Sociale Zekerheid
Bezwaar en beroep tegen gemeente, UWV of andere overheidsinstantie. Groeneveld Advocatuur heeft ruime ervaring in het procederen tegen besluiten Participatiewet (Pw/bijstand) en Bbz.

Huurrecht
Opstellen huurovereenkomst, ontbinden, gebreken en achterstallig onderhoud, huurbescherming.

Privacy en IE
Privacybescherming en bescherming van uw Intellectuele Eigendom.

Overig Civiel
Algemene rechtsvordering, onrechtmatige daad, wanprestatie, kort geding, etc..

Rechtsgebiedenregister

Groeneveld Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht

  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Ouderschap en erkenning

Strafrecht

  • Strafrecht (meerderjarigen)

Slachtofferrecht (benadeelde partij)

  • Spreekrecht en vordering benadeelde partij binnen het strafrecht

Deze registratie verplicht Groeneveld Advocatuur om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Deze registratie is een kwaliteitsbevorderende maatregel.