Personen- en Familierecht
* Echtscheidingen
* Ontbinding partnerschap
* Alimenatie (kinderen en partner)
* Omgang
* Gezag
* OTS: ondertoezichtstelling
* UHP: uithuisplaatsing

Sociale Zekerheid
* Bezwaar en beroep
* Uitkering UWV
* Uitkering Participatiewet

Slachtofferrecht (benadeelde partij)
* Spreekrecht
* Vordering schadevergoeding
* Inzage dossier verdachte

Strafrecht
* Strafrecht volwassenen
* Piket

Rechtsgebiedenregister

Groeneveld Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Familierecht, Slachtofferrecht en Strafrecht.

Deze registratie verplicht Groeneveld Advocatuur om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de voorgeschreven opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Deze registratie is een kwaliteitsbevorderende maatregel.