Verloop van een scheidingsprocedure

Als u gaat scheiden, komen er veel dingen op u af. Hoe verloopt de procedure? Waar moet ik beginnen? Nemen we één advocaat of moeten we allebei een advocaat nemen? Hoe gaat het met onze koopwoning? Wie regelt het hoofdelijk ontslag of de verkoop van de woning? Kan ik er blijven wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie kan ik krijgen?

Allemaal vragen. Wij hebben de antwoorden.

Eén advocaat of twee advocaten bij scheiding

Als u gaat scheiden en u kunt nog met elkaar overleggen, dan kunt u 1 advocaat raadplegen. Het is een misverstand om te denken dat u allebei apart van elkaar een advocaat nodig bent. Dat hoeft helemaal niet. Als u het maar over belangrijke punten eens bent.

Samenwerking met mediator

Samen met een mediator kunnen u en uw partner erachter komen over welke punten u het eens bent en over welke punten nog niet. Groeneveld Advocatuur werkt samen met Het Scheidingshuys Noord-Nederland. Mediator Annamarie Steeman van Het Scheidingshuys kan u beiden begeleiden bij het in kaart brengen van de situatie voor de scheiding, uw wensen en wat dat betekent na de scheiding. Samen met de mediator stelt u een convenant op, regelt u de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen in een ouderschapsplan en maakt u afspraken over de gezamenlijke (koop)woning.

Samenwerking hypotheekadviseur

Groeneveld Advocatuur en Het Scheidingshuys werken nauw samen met Hypotheek & Wooncoach. Onze bedrijven zijn ook gevestigd in hetzelfde pand aan de Hoofdstraat 25 te Hoogezand. Dat betekent dat u uw scheiding en hetgeen er geregeld moet worden voor de gezamenlijke koopwoning onder 1 dak kunt regelen en vaak via 1 contactpersoon. Scheiden is al moeilijk genoeg, wij proberen het daarom voor u een stukje makkelijker te maken.

Hoofdelijk ontslag na scheiding

Als een van u in de gezamenlijke koopwoning wil blijven wonen, wordt samen met de mediator en de hypotheekadviseur gekeken of dit financieel haalbaar is. Dankzij de unieke samenwerking met Hypotheek & Wooncoach kan ook het hoofdelijk ontslag aangevraagd en geregeld worden. Deze afspraken worden dan tevens in het convenant opgenomen.

Verzoekschrift tot echtscheiding

Na het bespreken van de wensen en het in kaart brengen van de mogelijkheden, wordt samen met de mediator een convenant en eventueel ouderschapsplan opgesteld. Daarna wordt door Groeneveld Advocatuur het verzoekschrift tot echtscheiding opgesteld en met u besproken. Nadat u akkoord bent met het verzoekschrift, wordt deze ingediend bij de rechtbank. Doorgaans wordt binnen 4 a 5 weken een beschikking afgegeven. Deze beschikking ontvangt u van ons samen met een brief voor de afdeling Burgerzaken, ter ondertekening. Daarmee regelen wij voor u de inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand. Na deze inschrijving is uw echtscheiding definitief.

Samenwerking met notaris

Na afloop van de scheiding kunt u bij de notaris de akte van verdeling laten opstellen. Wij werken daarvoor samen met een lokaal gevestigde notaris. Dit betekent korte lijnen en scherpe tarieven voor u.

De kosten van een echtscheiding

Voor de gezamenlijke dienstverlening van Het Scheidingshuys, Hypotheek & Wooncoach en Groeneveld Advocatuur, hanteren wij transparante en duidelijke tarieven. Dus geen verrassingen achteraf. Afhankelijk van uw situatie (koopwoning, kinderen, etc) krijgt u vooraf van ons een vaste prijsafspraak. Ook de notaris waar wij mee samen werken, voor het opstellen van de akte van verdeling, hanteert een scherp en vast tarief.

Scheiding regelen van A tot Z

Dankzij onze expertise en de unieke samenwerking met een mediator, hypotheekadviseur en notaris, kunnen wij voor u een echtscheidingsprocedure van A tot Z regelen. Afhankelijk van uw situatie en afhankelijk van in hoeverre u het al over bepaalde punten eens bent, regelen wij uw echtscheiding van A tot Z in een tijdbestek van 8 tot 12 weken. En dat tegen een vast en scherp tarief!