Advocaat Bestuursrecht

  • Uitkering geweigerd of stopgezet
  • Terugvordering toeslagen of uitkering
  • Bestuurlijke boete
  • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
  • Participatiewet
  • WW, ZW, Wajong, WMO, WIA, ANW, etc.

In het bestuursrecht gaat het om besluiten van de overheid. Bijvoorbeeld een besluit waarbij de gemeente u een uitkering weigert of een vergunning intrekt. Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, UWV of ander overheidsorgaan? Binnen zes weken kunt u bezwaar aantekenen. Na een negatief besluit op bezwaar kunt u uw geschil voorleggen aan de bestuursrechter. Laat u voor een optimaal resultaat bijstaan door een advocaat bestuursrecht.

Advocaat bijstandsrecht Pw en Bbz

Mr. N. (Nicolien) Groeneveld is gespecialiseerd als advocaat bijstandsrecht; participatiewet en Bbz geschillen. Ze heeft ruime ervaring als het gaat om bezwaar en beroepsprocedures inzake weigering of intrekking van een bijstandsuitkering (Participatiewetuitkering) en inzake Bbz (bijstand voor zelfstandigen) aanvragen, weigering en/of intrekking. Voor meer informatie over uw recht op bijstand en het maken van bezwaar kijkt u op onze pagina Bijstand / Uitkering Participatiewet.

Advocaat sociale zekerheid Hoogezand / Midden Groningen

Sociale zekerheid omvat natuurlijk meer dan alleen de Participatiewet waarvan het Bbz besluit een bijzondere onderdeel vormt. Ook vragen rondom Wia, Wajong of andere uitkeringen verstrekt door het UWV vallen onder het sociaal zekerheidsrecht. Heeft u een geschil met het UWV en komt u er niet uit? Bent u het niet eens met een besluit van het UWV? Informeert u naar de mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen. Groeneveld Advocatuur is tevens advocaat sociale zekerheid als het gaat om UWV-uitkeringen.